Strážný - zkoušky odborné způsobilosti
Ignorantia iuris non excusat (Neznalost zákona neomlouvá)
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Základní informace

Zkoušky profesní kvalifikace - zákl. informace

Zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., ověřující odbornou způsobilost pro profesní kvalifikace: STRÁŽNÝ  (68-008-E)
a DETEKTIV KONCIPIENT (68-009-M).


Nabízíme možnost vykonání zkoušek Strážný a Detektiv koncipient k ověření odborné způsobilosti profesních kvalifikací Strážný 68-008-E
a Detektiv koncipient 68-009-M.

Podle zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění a následným upřesněním uvedeným v zákoně č. 155/2010 Sb. je povinností od 1. srpna 2012 prokazovat se "Osvědčením o získání profesní kvalifikace" strážný nebo detektiv koncipient pro každého zaměstnance soukromé bezpečnostní společnosti (SBS), a také pro zaměstnance dalších organizací, podniků a institucí, kteří budou vykonávat pracovní činnosti na pozicích strážných, detektivů koncipientů, recepčních atd., tj. pracovníků ostrahy majetku a osob. Podrobnosti k této povinnosti naleznete zde.

Provedení zkoušek pro splnění těchto podmínek odborné způsobilosti nabízíme podnikatelům v oborech „Ostraha majetku a osob“, „Služby soukromých detektivů“ a zaměstnancům bezpečnostních agentur a detektivních služeb zakončené vydáním osvědčení pro zvolenou profesní kvalifikaci, které je dokladem získání odborné způsobilosti.

Přípravný intenzivní kurz (pomoci e-testů a dalších forem přípravy) i zkoušky jsou realizovány v souladu s potřebami žadatele. Jsme schopní realizovat kurz i zkoušky v jednom dni a podle požadavků jsme je schopní realizovat i v místě působiště nebo pracoviště žadatele.

Při stanovení termínu vycházíme maximálně vstříc požadavkům uchazečů, v případě potřeby je možné provést kurz i ve dnech pracovního volna. Termín vykonání zkoušky je určen minimálně s třítýdenním předstihem, nepožádá-li uchazeč o termín kratší.

Jsme autorizovanými osobami u MV ČR a jsme v seznamu autorizovaných osob Národní soustavy kvalifikací.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte a zašlete přihlášku  pro Bc. Döry František,
kterou následně s potřebnou dokumentací rádi zpracujeme.

Zkoušky odborné způsobilosti - orientační ceny:

Zkoušky STRÁŽNÝ cena od 1000,- Kč
Příprava na zkoušky cena od 500,- Kč (právní normy, e-testy, konzultace, školení)
Zkoušky DETEKTIV KONCIPIENT cena od 1200,- Kč
Příprava na zkoušky cena od 700,- Kč

Přesná cena bude stanovena dohodou.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky