Strážný - zkoušky odborné způsobilosti
Ignorantia iuris non excusat (Neznalost zákona neomlouvá)
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úvod

Provádíme zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikace "Strážný" a "Detektiv koncipient". Současně zájemcům o vykonání zkoušek nabízíme potřebné studijní materiály a výukové pomůcky.Upozornění!!!
  Informace o autorizacích podle zákona č. 179/2006 Sb. pro profesní kvalifikace v působnosti Ministerstva vnitra:
V návaznosti na usnesení vlády č. 57 ze dne 22. ledna  2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.  

Aktuální informace!!!
ZKOUŠKY Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ DLE ZÁKONA Č. 179/2006 Sb. OD 23. 01. 2021

REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK OD 23. ledna 2021

Koronavirus!!!

V návaznosti na usnesení vlády č. 57 ze dne 22. ledna 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 23. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 14.února 2021 do 23:59 hod. povoluje konat vzdělávací akce (vč. rekvalifikačních) a zkoušky (např. z profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb.) s následujícími omezeními:

- nošení roušek,

- omezení počtu přítomných lidí - v jeden čas může být přítomno 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a v případě, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou být ve vnitřních prostorech staveb dále přítomny nejvýše 3 osoby z řad veřejnosti,

- účastníci mezi sebou udržují rozestupy alespoň 2 metry,

- u jednoho stolu sedí nejvýše 4 účastníci,

- pokrmy a potraviny včetně nápojů konzumují pouze vsedě.

Je vhodné zajistit zvýšenou hygienu místností a chodeb, míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů včetně jejich dezinfekce a používat osobní ochranné pomůcky, pokud to stav epidemiologické situace vyžaduje.

Organizace vzdělávacích akcí včetně zkoušek by měla minimalizovat rizika pro šíření epidemie, tedy pokud je to možné organizovat individuální zkoušení nebo menší skupiny, lépe plánovat harmonogram zkoušek, aby docházelo k minimálnímu kontaktu účastníků.

Je nutné maximálně dbát na principy ochrany zdraví jako základního principu při přípravě i realizaci vzdělávacích akcí.
Neseďte jen tak doma,staňte se bezpečnostním pracovníkem

Zkoušky odborné způsobilosti


Strážný (68-008-E)

Detektiv koncipient (68-009-M)


Předběžné plánované termíny zkoušek

Duben 2021

21. 04. 2021
28. 04. 2021

Květen 2021

05. 05. 2021
12. 05. 2021
19. 05. 2021
26. 01. 2021
Upozornění:
Změna termínu zkoušek je vyhrazena. Termín bude závislý na počtu přihlášených uchazečů (min. 3 osoby) a situaci ohledně koronaviru.

Podle potřeby lze konat zkoušku i mimo uvedené termíny.

Účastníci budou mít roušku a jednorázové rukavice!

O případné změně termínu budou uchazeči vyrozuměni v dostatečném předstihu.

Pozor dočasná změna místa konání zkoušek!!!

Zahájení: 15,00 hod.

Místo konání:

Edvarda Beneše 13, Plzeň, FN Bory, budova č. 17 ( od hlavního vjezdu na konci uličky k prodejně vpravo) (pro autor. osobu Bc. Döry František - blíže viz Info ke zkoušce strážný). Budova je cca. 150 m od prodejny (bufetu) za parkovištěm. V budově se nachází jídelna, Solná jeskyně a Bistro " U Milana".
Na místo se dostavte již 30 min. před zahájením zkoušek, aby mohlo být provedeno ještě vaše krátké školení k BOZP a ke zkouškám.

Informace k podmínkám a průběhu zkoušek najdete na stránce Zkoušky profesní kvalifikace-zákl.informace/ Informace ke zkouškám "strážný"
Každý účastník zkoušky si vezme s sebou občanský průkaz, propisku a poplatek ve výši 1 500,- Kč (pokud výše poplatku nebude stanovená jinak a nebyla uhrazena převodem nebo vkladem na bankovní účet č. 248994416/0300, VS datum zkoušky ve formátu ddmmrr /např.150618/ týden před termínem konání zkoušek) !!!


Přihláška k autorizované osobě Bc. František Döry je ke stažení zde


Na spolupráci se těší

              Bc. František Döry    JUDr. Jan Svoboda  PhDr. Josef Vlček

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky