Strážný - zkoušky odborné způsobilosti
Ignorantia iuris non excusat (Neznalost zákona neomlouvá)
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úvod

Provádíme zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikace "Strážný". Současně zájemcům o vykonání zkoušek nabízíme potřebné studijní materiály a výukové pomůcky.Upozornění!!!  Aktuální informace!!!


14. 3. 2022: REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření č. j.: MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN , a to s účinností ode dne 14. března 2022 od 00:00 hod. do odvolání :
Na základě tohoto mimořádného opatření již není nutné při pořádání vzdělávacích akcí a zkoušek dodržovat opatření týkající se povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

Neseďte jen tak doma,staňte se bezpečnostním pracovníkem

Zkoušky odborné způsobilosti


Strážný (68-008-E)Předběžné plánované termíny zkoušek

Březen 2023

29. 03. 2023

Duben 2023

12. 04. 2023

26. 04. 2023
Upozornění:
Změna termínu zkoušek je vyhrazena. Termín bude závislý na počtu přihlášených uchazečů (min. 3 osoby) .

Podle potřeby lze konat zkoušku i mimo uvedené termíny.


O případné změně termínu budou uchazeči vyrozuměni v dostatečném předstihu.

Pozor  změna místa konání zkoušek!!!

Zahájení: 14,45 hod. - viz pozvánka

Místo konání:

Pozor změna místa konání zkoušek!

Místo konání zkoušek:

Plzeň, Edvarda Beneše 13,
FN Bory, areál bývalé Vojenské nemocnice, pavilon č. 60 (jídelna, bistro Arma), viz obrázky pod záložkou Strážný -info ke zkouškám)

Na místo se dostavte již 30 min. před zahájením zkoušek, aby mohlo být provedeno ještě vaše krátké školení k BOZP a ke zkouškám.

Informace k podmínkám a průběhu zkoušek najdete na stránce Zkoušky profesní kvalifikace-zákl.informace/ Informace ke zkouškám "strážný"
Každý účastník zkoušky si vezme s sebou občanský průkaz, propisku a poplatek ve výši 1 500,- Kč (pokud výše poplatku nebude stanovená jinak a nebyla uhrazena převodem nebo vkladem na bankovní účet č. 248994416/0300, VS datum zkoušky ve formátu ddmmrr /např.150618/ týden před termínem konání zkoušek) !!!


Přihláška k autorizované osobě Bc. František Döry je ke stažení zde


Na spolupráci se těší

              Bc. František Döry    JUDr. Jan Svoboda  PhDr. Josef Vlček

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky